Try-out

Het repeteren van een voorstelling met publiek erbij. Een try-out is een proefvoorstelling van bijvoorbeeld een cabaretier, zanger, toneelstuk of musical. Met een try-out wordt gepeild hoe publiek zal reageren op een voorstelling. Er kunnen hier nog wijzigingen worden aangebracht.