Tritagonist

Derde speler in een klassiek Grieks stuk, hij staat tussen de Protagonist en Antagonist en speelt meestal een bemiddelende rol.

De deuteragonist en tritagonist zijn de tweede en derde belangrijkste personages in een toneelstuk. Hoewel zij vaak zullen optreden als medestanders van het hoofdpersonage kunnen zij gaandeweg evolueren tot tegenstanders, afhankelijk van waar het conflict van het hoofdpersonage hen brengt. De beslissingen die de protagonist maakt om zijn hindernissen te overwinnen zijn vaak bepalend voor zijn relatie met de deuteragonist en tritagonist.