Tragedie

Een tragedie is een toneelstuk dat handelt over de lotgevallen van een hoogstaand persoon, en wordt gekenmerkt door de meestal noodlottige, gruwelijke afloop. Bij de klassieke tragedies zijn er twee hoofdsoorten te onderscheiden.
Een eerste is de retorisch-didactische tragedie die meestal bestaat uit vijf bedrijven afgewisseld door koren die commentaar geven op de handelingen. Er is echter geen duidelijke rode draad en ieder bedrijf omvat een afgerond verhaal. De personages die hier worden uitgebeeld zijn over het algemeen geen uitgewerkte karakters, maar beelden meestal een menselijk deugd of ondeugd uit.
De tweede tragedie is de Aristotelische tragedie, deze kenmerkt zich door een ernstig en verheven toon waarbij het publiek moest meeleven met de psychologische conflicten van de personages. Soms werden de handelingen van een stuk in christelijk perspectief geplaatst in een poging om de klassieke voorgangers te overtreffen.