Technicus

De theatertechnicus verricht alle technische werkzaamheden die nodig zijn bij de opbouw, de afbouw en het spelen van een podiumkunstvoorstelling. Hij is werkzaam bij een podiumkunstgezelschap, schouwburg/theater of concertgebouw. Hij zorgt voor de aan- en afvoer en goede ontvangst van alle benodigde technische apparatuur en decor. Gedurende de de voorstelling ziet hij toe en is actief betrokken bij het technisch goed laten verlopen van de voorstelling. Al deze taken worden onder grote druk, onder verantwoordelijkheid van de chef techniek, zelfstandig uitgevoerd. Door een groot afbreukrisico is de verantwoordelijkheid groot. Goede coördinatie, planning en overleg met collega’s is naast snel en efficiënt probleemoplossend kunnen werken een noodzaak. Hij werkt veelal in wisselend teamverband, onder zeer verschillende materiële en fysieke omstandigheden, hetgeen grote flexibiliteit, aanpassingsvermogen en technische creativiteit vereist. Dagelijks heeft hij te maken met alle disciplines binnen de podiumkunsten. Dit vereist goede sociale vaardigheden. Naast directe beroepsgebonden technische kennis en vaardigheden moet hij begrip en gevoel hebben voor onderwerp, thema en artistieke uitwerking van een voorstelling. Ook moet hij een globaal overzicht hebben over (podium)kunst, kunststijlen en hun geschiedenis. Hij beschikt in ruime mate over kennis en vaardigheden op het gebied van elektrotechniek, licht- en geluidsapparatuur, bouw en constructieleer en wetgeving op het gebied van veiligheid en milieu.