Tableau

Een ‘bevroren’ beeld ofwel een momentopname van een situatie of gebeurtenis dat wordt uitgebeeld door stilstaande spelers in sprekende houdingen en mimiek, vereist door hun rollen en de onderlinge verhoudingen in de uitgebeelde situatie.

De spelvorm tableaus wordt ook wel tableau vivant oftewel levend schilderij genoemd. De spelers bevriezen een bepaalde handeling, personage of situatie, waardoor een levend schilderij ontstaat. Hierbij wordt niet gesproken of bewogen.