Spoiler

Een spoiler is informatie die een deel van de plot verklapt van bijvoorbeeld een boek of film, die voor de lezer of kijker verborgen had moeten blijven. Vaak is dit informatie die pas laat in het verhaal verteld wordt. Kennisname vooraf daarvan kan de spanning en verrassing bederven. Daarom wordt er in boeken en op websites wel een “leeswaarschuwing” of “plotwaarschuwing” gebruikt om aan te geven dat er spoilers volgen. Ook kan op een website de spoiler eerst onzichtbaar zijn, en zichtbaar worden door bijvoorbeeld selecteren.

Sommigen vertellen opzettelijk spoilers om voor anderen het lees-/kijkplezier te verpesten, bijvoorbeeld als er net een nieuw deel uit is van een populaire serie.[1]

Spoilers kunnen ook betrekking hebben op bijvoorbeeld de clou van een mop of de oplossing van een puzzel of een computerspel. Tevens kunnen het weergeven en vertellen van game mechanics ook als spoilers worden beschouwd. Ook wordt het gebruikt voor uitslagen van (sport)wedstrijden die mensen later in zijn geheel op de televisie willen bekijken.

Het woord komt van het Engelse to spoil, wat ‘bederven’ of ‘verpesten’ betekent.