Regieassistent

Daar waar in de wereld van kunst en cultuur sprake is van een regisseur, kan deze zich laten ondersteunen door een of meerdere personen die dan worden aangeduid met de term regie-assistent. De taken van deze persoon kunnen in de praktijk nogal verschillen, maar belangrijkste kenmerk is dat een regie-assistent nauwkeurig de regie volgt en noteert, waar nodig administratie voert, de continuïteit van het werkproces bijhoudt en zonodig onderdelen daarvan organiseert.

In de praktijk van de toneel- en operawereld is het werk van de regie-assistent vaak een fase in de ontwikkeling van een jonge regisseur. In de film- en televisiewereld is de functie wat duidelijker omschreven met betrekking tot vooral de organisatorische taken rond het draaiboek en de casting, terwijl de continuïteit met betrekking tot het script vooral de taak is van de script supervisor.