Regie

Regie is de algehele, artistieke leiding bij de vormgeving van een dramaproductie in theater, bij radio, televisie of film, op basis van een regieconcept door het geven van aanwijzingen over de tekstbehandeling, de mise-en-scène, de kostumering, het decor, de belichting en overige middelen, zoals o.a. geluidseffecten.

Volgens Van Dale is de betekenis van regie: ‘coördinatie, sturing, leiding: de regie kwijt zijn geen overwicht meer hebben, de zaak niet meer in de hand hebben’.