X

Een kruisje op het speelvlak om aan te duiden waar een acteur moet staan of waar decorstukken moeten geplaatst worden.

XLR

Verlichting of geluidskabels die gebruikt worden door de theatertechnicus.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration