X

Een kruisje op het speelvlak om aan te duiden waar een acteur moet staan of waar decorstukken moeten geplaatst worden.

XLR

Verlichting of geluidskabels die gebruikt worden door de theatertechnicus.