Story

Een story geeft de gebeurtenissen sec en chronologisch weer en een plot gaat de diepte in met nuanceringen omtrent persoonlijke omstandigheden, motivaties, argumenten, gevoelens, flash-backs,…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration