Schmieren

Het proberen aan het lachen te brengen van medespelers of publiek door overdreven spel om zo de aandacht te trekken.

Schoor

Houten constructie om een podiumwand mee te ondersteunen.

Schouwburg

Groot theater met soms meerdere zalen waarin toneel, musical en concerten worden opgevoerd.

Schuiftoneel

Principe waarbij achter het voor het publiek zichtbare decor al een volgend decor klaarstaat.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration