Satire

Voorstelling waarin de spot met iemand wordt gedreven of maatschappijkritiek wordt gegeven.

Scène

Afgerond deel in een toneelstuk. Een onderdeel van een bedrijf waarin eenzelfde aantal personages binnen eenzelfde tijdspanne en zelfde locatie handelen.

Scenograaf

Is verantwoordelijk voor al wat zichtbaar en hoorbaar is tijdens een voorstelling, maar niet wordt voortgebracht door de acteurs. Bijvoorbeeld decor, …

Scenografie

Scenografie is het ontwerpen van en beslissen over alle onderdelen van een toneelproductie die de scène maken tot wat ze moet zijn om de correcte sfeer…

Schmieren

Het proberen aan het lachen te brengen van medespelers of publiek door overdreven spel om zo de aandacht te trekken.

Schoor

Houten constructie om een podiumwand mee te ondersteunen.

Schouwburg

Groot theater met soms meerdere zalen waarin toneel, musical en concerten worden opgevoerd.