Red Herring

Red herring of rode haring is een techniek om iemand te misleiden door die persoon af te leiden van het eigenlijke onderwerp. In film en…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration