Reading

Het hardop lezen (eerste lezing) van een nieuw toneelstuk, zodat de acteurs een beeld krijgen van de voorstelling en hun personages.

Realisme

Toneelgenre dat handelt over de dagdagelijkse gang van zaken.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration