Raccord

Snelle technische doorloop om lichtstanden, cues en changementen te controleren.

Raisonneur

Personage in een toneelstuk dat de visie van de schrijver verkondigt.

Reading

Het hardop lezen (eerste lezing) van een nieuw toneelstuk, zodat de acteurs een beeld krijgen van de voorstelling en hun personages.

Realisme

Toneelgenre dat handelt over de dagdagelijkse gang van zaken.

Recensent

Iemand die een recensie schrijft.

Recensie

Kritische beoordeling van een voorstelling in een krant, tijdschrift of op internet.

Recette

De totale opbrengst van het entreegeld na een voorstelling.

Red Herring

Red herring of rode haring is een techniek om iemand te misleiden door die persoon af te leiden van het eigenlijke onderwerp. In film en…

Regie

De wijze waarop een toneelstuk wordt uitgevoerd.

Regieassistent

Rechterhand van de regisseur, schrijft alles op wat de regisseur vastlegt.