Podium

Speelvloer waarop de voorstelling gespeeld wordt.

Poëtica

De term poëtica is afkomstig van het Griekse poësis en heeft van oudsher betrekking op de ambachtelijke voorschriften waaraan kunstwerken dienen te …

Poot

Coulissen; de doeken of schotten aan de zijkant van het toneel waarlangs acteurs op en af kunnen lopen

Portaalbrug

Deel van de theaterlijst die op en neer kan gelaten worden om de toneelopening in grootte aan te passen.