Peripetie

Peripetie of peripeteia is een term uit de Poëtica van Aristoteles en duidt op de omslag in de omstandigheden der hoofdpersoon in een toneelstuk. De…

Persiflage

Een parodie of persiflage is een spottende nabootsing van een gedicht, lied, film, toneelstuk, verhaal of andere kunstzinnige uiting. Vaak worden hierbij herkenbare eigenschappen van…

Personificatie

Het laten uitbeelden van een begrip of concept door een persoon. Bijvoorbeeld een danseres die het begrip “dood” voorstelt.

Perspectief

Standpunt van waaruit iets bekeken wordt, dit kan letterlijk opgevat worden zoals de plaats vanwaar het publiek de actie volgt. Maar kan ook wijzen op…

Plot

Verhaalstructuur, een korte weergave van het verhaal.

Podium

Speelvloer waarop de voorstelling gespeeld wordt.

Poëtica

De term poëtica is afkomstig van het Griekse poësis en heeft van oudsher betrekking op de ambachtelijke voorschriften waaraan kunstwerken dienen te …

Poot

Coulissen; de doeken of schotten aan de zijkant van het toneel waarlangs acteurs op en af kunnen lopen

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration