Pantalone

Pantalone is een personage uit de Italiaanse theatertraditie commedia dell'arte.

Pantomiek

Expressie tonen door gebaar en houding.

Pantomime

Pantomime, is een vorm van visueel theater. De acteurs beelden een situatie of verhaal uit met gebaren, mimiek en lichaamstaal. Mime wordt gebruikt om emoties…

Parodie

Toneelgenre waarin wordt gelachen met andere toneelgenres, hierbij worden bepaalde eigenschappen van dat genre sterk uitvergroot.

Parterre

Zone van een theaterzaal waarbij de stoelen zich op de begane grond en het dichtst bij het podium bevinden.

Passiespel

Toneelstuk over het lijdensverhaal van Jezus Christus. Het passiespel is ontstaan in de middeleeuwen. Nadat in de kerk verzet groeide tegen de uitbundige toneelstukken tijdens…

Patineren

Kledij of voorwerpen voorzien van een patine zodat deze er gebruikt uitzien.

Pauze

Een onderbreking ergens in het midden van een toneelstuk, rustpauze voor de acteurs en voor het publiek de kans om iets te eten of te drinken.

Pente

Podium dat naar achter toe omhoog helt, om zo het zittend publiek een goed zicht te geven op de actie.