Open doekje

Toneeljargon voor applaus midden in een scène of wanneer het doek (weer) opengaat. Wordt ook buiten toneelkringen in figuurlijke zin gebruikt: een open doekje krijgen…

Opera

Gezongen toneelstuk waarin alle tekst gezongen wordt

Operette

Een operette (letterlijk 'kleine opera') is een vorm van muziektheater
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration