Open doekje

Toneeljargon voor applaus midden in een scène of wanneer het doek (weer) opengaat. Wordt ook buiten toneelkringen in figuurlijke zin gebruikt: een open doekje krijgen…

Opera

Gezongen toneelstuk waarin alle tekst gezongen wordt

Operette

Een operette (letterlijk 'kleine opera') is een vorm van muziektheater

Opkomst

Tussen de coulissen door het podium op lopen.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration