No spel

Kortweg no (Jap.: no ), is een belangrijke vorm van klassiek Japans muzikaal drama dat sinds de 14e eeuw wordt uitgevoerd

Non-verbaal

Non-verbale communicatie omvat elke vorm van uitwisseling van boodschappen tussen mensen of dieren via niet-talige signalen; Niet met woorden.

Nooduitgang

Elk theater heeft extra uitgangen die alleen gebruikt mogen worden bij brand en paniek.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration