Narratologie

In brede zin omvat de narratologie zowel de verhaaltheorie als de verteltheorie. De centrale vraag in de narratologie is, wie wat vertelt en hoe.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration