Nabespreking

Het bespreken van de voorstelling na het spelen of repeteren.

Nagalm

Echo die soms hinderlijk kan zijn in een theater, vaak te wijten aan een slechte akoestiek.

Narratologie

In brede zin omvat de narratologie zowel de verhaaltheorie als de verteltheorie. De centrale vraag in de narratologie is, wie wat vertelt en hoe.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration