Nabespreking

Het bespreken van de voorstelling na het spelen of repeteren.

Nagalm

Echo die soms hinderlijk kan zijn in een theater, vaak te wijten aan een slechte akoestiek.

Narratologie

In brede zin omvat de narratologie zowel de verhaaltheorie als de verteltheorie. De centrale vraag in de narratologie is, wie wat vertelt en hoe.

No spel

Kortweg no (Jap.: no ), is een belangrijke vorm van klassiek Japans muzikaal drama dat sinds de 14e eeuw wordt uitgevoerd

Non-verbaal

Non-verbale communicatie omvat elke vorm van uitwisseling van boodschappen tussen mensen of dieren via niet-talige signalen; Niet met woorden.

Nooduitgang

Elk theater heeft extra uitgangen die alleen gebruikt mogen worden bij brand en paniek.

Nulpunt

Vast punt op het toneel dat de kruising tussen de middenlijn en de voorzijde van het toneel aangeeft, belangrijk om weten bij het plaatsen van…