Nabespreking

Leestijd: < 1 minuten Het bespreken van de voorstelling na het spelen of repeteren.

Nagalm

Leestijd: < 1 minuten Echo die soms hinderlijk kan zijn in een theater, vaak te wijten aan een slechte akoestiek.

Narratologie

In brede zin omvat de narratologie zowel de verhaaltheorie als de verteltheorie. De centrale vraag in de narratologie is, wie wat vertelt en hoe.

No spel

Leestijd: < 1 minuten Kortweg no (Jap.: no ), is een belangrijke vorm van klassiek Japans muzikaal drama dat sinds de 14e eeuw wordt uitgevoerd

Non-verbaal

Leestijd: < 1 minuten Non-verbale communicatie omvat elke vorm van uitwisseling van boodschappen tussen mensen of dieren via niet-talige signalen; Niet met woorden.

Nooduitgang

Leestijd: < 1 minuten Elk theater heeft extra uitgangen die alleen gebruikt mogen worden bij brand en paniek.

Nulpunt

Leestijd: < 1 minuten Vast punt op het toneel dat de kruising tussen de middenlijn en de voorzijde van het toneel aangeeft, belangrijk om weten bij het plaatsen van…