Motief

Beweegredenen van een personage, waarom doet een personage wat hij doet.

Motorisch moment

Term binnen de verhaalstructuur die aangeeft dat het verhaal is begonnen, moment waarop de protagonist de doelstelling krijgt waarover het toneelstuk …
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration