Mime

Ook wel pantomime, gebarenspel zonder woorden.

Mime corporel

Bewegingsleer die houdingen, handelingen en bewegingen van het menselijk lichaam analytisch benadert, om van daaruit theatrale mogelijkheden te ontwikkelen.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration