Microfoon

Versterker waar in gesproken en gezongen kan worden.

Middentoneel

Deel van het toneel tussen het voor en achtertoneel.

Mime

Ook wel pantomime, gebarenspel zonder woorden.

Mime corporel

Bewegingsleer die houdingen, handelingen en bewegingen van het menselijk lichaam analytisch benadert, om van daaruit theatrale mogelijkheden te ontwikkelen.

Mise-en-scène

Regieafspraken over hoe de acteurs zich op het podium moeten bewegen, het scènebeeld, de muziek. Het zichtbare onderdeel van een regie.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration