Manteau

Deel van de theaterlijst die aan zich aan weerskanten van de toneelopening bevindt.

Maquette

Miniatuurweergave in hout of karton van het decorontwerp.

Masker

Attribuut waarachter een acteur zijn gezicht kan verbergen.

Maskerspel

Spelen vanuit of met maskers. Het accent ligt op houding en beweging. Afhankelijk van het masker ga je op een andere manier spelen.  Er bestaan…

Massaregie

Vorm van toneel waarbij veel acteurs, figuranten, zangers en muzikanten op het toneel staan. ​

Matinee

Een middagvertoning van een toneelstuk.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration