Interactie

De manier waarop je samenspeelt, omgaat, beïnvloedt, reageert op je medespeler / publiek.

Interlude

Interlude, interludium, intermedium Een kort tussenspel (intermedium) tussen de delen van een toneelstuk of tijdens de pauze van een banket of hoffeest. In historisch opzicht…

Intermezzo

Een kort tussenstuk dat tussen de bedrijven van een toneelstuk wordt gespeeld. Deze intermezzo’s vormen vaak één geheel zodat er een tweede verhaallijn ontstaat.

Intonatie

De manier waarop de tekst wordt gezegd, deze kan bepalend zijn voor het effect dat een tekst heeft op tegenspelers en publiek.

Intrige

Het verhaal, de voornaamste gebeurtenissen in een verhaal, film, toneelstuk; verwikkeling, plot.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration