Herneming

Reprise; herhaling van een theaterstuk dat al eerder gespeeld is.

Hoofdrol

De speler waar het verhaal omdraait.

Horizonbak

Een spot zonder lens die ontworpen is om een horizondoek zo egaal mogelijk aan te lichten.

Horizondoek

Een rechthoekig hangend doek, meestal lichtblauw. Hangt meestal aan de achterzijde van het podium en wordt gebruikt om diepte te creëren. Op een horizondoek kan…