Genre

Type toneelstuk, bijvoorbeeld drama, klucht, thriller...

Gesticuleren

Door middel van gebaren je woorden kracht bijzetten.

Gestiek

De verzamelnaam voor gebaren en houdingen van een acteur en wat hij hiermee wil uitdrukken. ​

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration