Farce

Een kort toneelstuk gekenmerkt door overdreven, komisch bedoelde situaties. Zie ook klucht.

Feedback

Opbouwende commentaar die een regisseur aan de acteurs geeft om hun acteerprestatie te verbeteren.

Festival

Bijeenkomst waar er verschillende toneelvoorstellingen achterelkaar worden gespeeld.

Figurant

Een achtergrondacteur zonder tekst, draagt bij aan de aankleding van een scène

Fits

Een scharnier om 2 vakken mee aan elkaar te maken door middel van een krommer

Fond

Een doek dat de achterkant van het toneel bedekt, meestal zwart of donkerblauw, wordt ook achterdoek genoemd.

Foyer

Plaats waar de toeschouwers voor of na de voorstelling iets kunnen eten of drinken.

Freeze

Bevriezen, bewegingsloos blijven staan.

Fries

Lang smal doek dat boven het toneel hangt, om belichting en ander technisch materiaal te verstoppen.

Front

De voorkant van het toneel of podium.