Epiloog

Afsluitend deel van een toneelstuk waar vaak een samenvatting op het voorgaande wordt gegeven.

Episch theater

Als tegenkanting van het realistische theater ontstaat er in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw het episch theater. Grondlegger van deze stroming…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration