Entr’acte

De opening van een akte, bij musical of opera vaak in de vorm van een instrumentaal muziekstuk.

Entremeses

Korte toneelspelen, soms vergezeld van zang, die in Spanje opgevoerd werden tussen de bedrijven van een groter toneelstuk (meestal tussen het eerste en tweede). Ze…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration