Draaiboek

Boek dat een regisseur of productieleider hanteert; met het verloop van een voorstelling.

Draaitoneel

Ronddraaiend podium om snel van decor te kunnen wisselen of om bepaalde theatrale effecten te verkrijgen.

Drama

Een drama behandelt doorgaans een emotioneel thema, waardoor de kijker of lezer zich in de personages kan inleven en zich met hen kan identificeren

Dramatiek

Eén van de drie uitingsvormen binnen de literatuur volgens Aristoteles. Epiek (proza), lyriek (poëzie), dramatiek (toneel).

Dramatisch

Met betrekking tot het drama, toneel. Term die een sterk, overweldigend effect aanduidt.

Dramatisch conflict

De botsing van opvattingen in het personage zelf, die tot innerlijke tweestrijd leidt, noemt men het innerlijk conflict. Het conflict of dramatisch conflict is een…

Dramatische ironie

Spanningsopwekkend element dat een moment in een toneelstuk aanduid waarop de toeschouwers meer kennis hebben dan de personages, waardoor ze verwachtingen en hoop kunnen hebben…

Dramaturg

Ook wel de 'eerste toeschouwer' genoemd, omdat hij de regisseur vertelt hoe de voorstelling op de toeschouwer overkomt.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration