Dialoog

Tweespraak, een gesprek tussen twee personages, vaak voortgedreven door conflict.

Dictie

Uitspraak, een goede dictie is belangrijk voor de verstaanbaarheid van de toneelspeler. Zie ook Articulatie.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration