Debuut

Eerste optreden voor publiek van een acteur, zanger, danser… ​

Decor

Aankleding van het podium, vaak bedoeld om een locatie voor te stellen.

Dénouement

(=Ontknoping) Afloop van de verwikkeling in een toneelstuk, film of roman.

Deus ex machina

Persoon of zaak die zonder logische aanleiding de ontknoping van een verhaal bepaald. Letterlijk: God uit de machine.

Deuteragonist

Tweede belangrijkste personage in een toneelstuk.

Dialoog

Tweespraak, een gesprek tussen twee personages, vaak voortgedreven door conflict.

Dictie

Uitspraak, een goede dictie is belangrijk voor de verstaanbaarheid van de toneelspeler. Zie ook Articulatie.