Cue

Een signaal in de vorm van tekst, handeling, belichting waarop gereageerd moet worden. Deze reactie kan bestaan uit het opkomen, afgaan, zeggen van tekst of…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration