Confident

Personage uit het drama dat volledig vertrouwd kan worden en waaraan het hoofdpersonage intieme gevoelens, plannen en beweegredenen kan vertellen. Anderzijds kan dit personage het…

Conflict

Tegenstellingen in gedachten, gedragingen of doelen tussen verschillende personages of binnen de gedachtegang van een personage. De belangrijkste drijfveer van een toneelstuk is conflict.

Context

Gegevens over het wie, wat, waar, wanneer en waarom van een bepaalde situatie. Dit geeft betekenis aan een scène of toneelstuk.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration