Cabaret

Theaterprogramma met een afwisseling van liedjes, sketches en anekdotes.

Cabotineren

Overdreven, onnatuurlijk spel met te veel gebaren, mimiek. Illustratief. Overacting. Schmieren

Cast

Alle acteurs en figuranten die meedoen aan een toneelvoorstelling

Casting

De selectie van artiesten (zoals acteurs en dansers) voor een specifieke rol.

Casting Director

Een Casting Directors organiseert en faciliteert de casting van acteurs voor alle rollen in een film of theatervoorstelling.

Catharsis

Het reinigen van de menselijke geest na een zware beproeving, het medelijden en de vrees na het zien van een tragedie

Centerstage

(=Middentoneel) Deel van het toneel tussen het voor en achtertoneel.

Changement

Wisselen of verzetten van decorstukken tijdens een toneelstuk, vaak met gesloten doek

Changement à vue

Decorwissel met het voordoek geopend zodat het publiek dit kan zien.

Claus

Passage (één woord of meerdere volzinnen) in een stuk voor een acteur na elkaar gesproken.