Black Box

Een theaterzaal bestaande uit een vlak speelvlak en zwart geschilderde muren.

Black-out

[1] Het plots niet meer herinneren van tekst of bewegingen. Ook wel ‘blank staan’ [2] Het plots uitvallen van het licht (donkerslag). Vaak als dramatisch…

Blacklight

Paarsachtig licht waardoor witte voorwerpen fel oplichten. ​

Blijspel

Een luchtig, vrolijk toneelstuk.

Blooper

Iets wat misloopt tijdens een voorstelling, meestal komisch van aard.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration