Audiofeedback

Audiofeedback (ook wel rondzingen genoemd) is een vorm van positieve feedback ofwel meekoppeling en treedt op bij elektrisch versterkte muziekinstrumenten of microfoons die in verbinding…

Auditie

Toonmoment waar acteurs hun kunnen tonen, met als doel een rol te krijgen in een toneelstuk.

Auteur

Een schrijver voor toneel, film, boeken, televisie…

Auteursbureau

Organisatie die het rechtenbeheer voor verschillende toneelwerken van verscheidene auteurs op zich neemt.

Auteursrecht

Vergoeding voor een auteur, bewerker of vertaler bij opvoering van één van zijn werken. ​

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration