Agnitio

Term uit de poëtica van aristoteles die aangeeft dat een personage tot inzicht komt in de aard van de situatie waarin hij zich bevindt. Dit…

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration