Acteren

Het op een al dan niet realistische manier nabootsen van het leven, meestal door een acteur of actrice.

Acteur

Hij die toneelspeelt. Een persoon die een personage neerzet in een film of theaterstuk.

Acteursrecht

Een acteur heeft het recht om zijn tekst aan te passen, zodat hij het goed en duidelijk kan overbrengen naar het publiek. Uiteraard in overeenstemming…

Actie

De zichtbare handelingen tijdens een toneelstuk.

Actie-eenheid

Een verzameling van actiemomenten die het verloop van de handeling bepalen en zich allemaal richten op hetzelfde doel.

Actiemoment

Een welbepaald spelmoment in een toneelstuk dat een rechtstreekse link heeft met de voorafgaande of het volgende spelmoment.

Actrice

Zij die toneelspeelt. Een persoon die een personage neerzet in een film of theaterstuk.

Actualisering

Het aan de actualiteit aanpassen van een toneeltekst.

Actualisering

Aanpassen van tekst, script, personages naar een meer hedendaagse situatie.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration