Absurdisme

Een toneelgenre waarbij nauwelijks een logische opbouw van oorzaak en gevolg te vinden is.

Absurdistische structuur

Dit zijn stukken waarbij men bewust de klassieke verhaallijn loslaat om met ongerijmdheden van de structuur te laten zien hoe ongerijmd men de samenleving vindt.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration