Abele spelen

Middeleeuws toneelspel dat in burchten en kastelen plaatsvond; met voornamelijk thema’s als liefde en klassenverschillen.

Absurdisme

Een toneelgenre waarbij nauwelijks een logische opbouw van oorzaak en gevolg te vinden is.

Absurdistische structuur

Dit zijn stukken waarbij men bewust de klassieke verhaallijn loslaat om met ongerijmdheden van de structuur te laten zien hoe ongerijmd men de samenleving vindt.

Accessoires

Aanvullende (gebruiks-)voorwerpen die het kostuum van een acteur of actrice compleet maken. Denk aan een das, een bril of een wandelstok.

Achterdoek

Het doek dat de achterkant van het toneel bedekt. Meestal zwart of donkerblauw, wordt ook fond genoemd.

Achtertoneel

Deel van het podium dat het verst van de zaal verwijderd is.

Acteren

Het op een al dan niet realistische manier nabootsen van het leven, meestal door een acteur of actrice.

Acteur

Hij die toneelspeelt. Een persoon die een personage neerzet in een film of theaterstuk.

Acteursrecht

Een acteur heeft het recht om zijn tekst aan te passen, zodat hij het goed en duidelijk kan overbrengen naar het publiek. Uiteraard in overeenstemming…