Actie-eenheid

Een verzameling van actiemomenten die het verloop van de handeling bepalen en zich allemaal richten op hetzelfde doel.

Actiemoment

Een welbepaald spelmoment in een toneelstuk dat een rechtstreekse link heeft met de voorafgaande of het volgende spelmoment.

Actrice

Zij die toneelspeelt. Een persoon die een personage neerzet in een film of theaterstuk.

Actualisering

Het aan de actualiteit aanpassen van een toneeltekst.

Actualisering

Aanpassen van tekst, script, personages naar een meer hedendaagse situatie.

Ad spectatores

Een naar het publiek gerichte alleenspraak om de moraal of handeling uit het toneelstuk toe te lichten. Hierbij wordt de vierde wand doorbroken.

Afbreken

Het opruimen van decor, rekwisieten… die tijdens een toneelvoorstelling werden gebruikt.

Affiche

Reclameboodschap die wordt opgehangen om reclame te maken voor een voorstelling of activiteit.

Afgang

Het verlaten van het podium tijdens een voorstelling, maar ook blunderen tijdens een toneelstuk.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration