Openluchttheater

Een openluchttheater is een plek waar de toeschouwers een voorstelling in de buitenlucht kunnen bijwonen. Veelal is het theater toegesneden op opvoeringen van één theaterstuk, aangezien ombouwen al gauw bewerkelijk of tijdrovend is bij het ontbreken van technische faciliteiten. De voorstelling kan enigszins worden aangepast aan de locatie. Wanneer de locatie onlosmakelijk deel uitmaakt van de speelplek spreekt men van locatietheater.

De oudste nog bestaande theaters zijn openluchttheaters en die vindt men in de landen rond de Middellandse Zee. Hier werden doorgaans religieus getinte voorstellingen gespeeld.