Open doekje

Toneeljargon voor applaus midden in een scène of wanneer het doek (weer) opengaat. Wordt ook buiten toneelkringen in figuurlijke zin gebruikt: een open doekje krijgen = succes oogsten.