Non-verbaal

Non-verbale communicatie omvat elke vorm van uitwisseling van boodschappen tussen mensen of dieren via niet-talige signalen; Niet met woorden.